I-BZJY

Agusta A109A ( c/n 7227 ) - mfg: 1982 - Reg. History: I-KTRE, N4256P, I-MSTR, HB-ZJY, I-BZJY, [.....]

 

I-BZJY Air Walser ... Mandji, Gabon. June 2014.

I-BZJY Air Walser ... Mandji, Gabon. June 2014.

I-BZJY Air Walser ... pacefully resting in Gabon, May 2014.

 

 


_